You are currently viewing Styrekurs våren 2016

Styrekurs våren 2016

  • Post category:Kurs

KLUBBENS STYREARBEID I PRAKSIS!

I løpet av mars 2016 skal alle årsmøter i idrettslagene ha blitt gjennomført. Det innebærer mange nye styresammensetninger rundt omkring i Buskerudidretten samtidig som mange skal ta fatt på en ny periode. Gjennom å delta på dette kurset kan dere sikre dere en god start med konkrete tips og verktøy for hvordan dere sammen kan jobbe mest mulig effektivt. God klubbstruktur→mer tid til aktivitet!

Førstemann til mølla!

Ønsker dere dette kurset hjem til egen klubb på en av disse datoene?

6. april, 13. april, 27. april eller 4. mai. Meld i fra så fort som mulig.

Kurslærere:

Trine Thielemann er utdannet pedagog og coach, og jobber som bl.a.

klubbveileder og kurslærer for Buskerud idrettskrets. Hun har lang

fartstid innen idretten både som utøver, mamma og tillitsvalgt.

Knut Harald Sommerfeldt jobber til daglig som informasjons-

og lovansvarlig i Buskerud idrettskrets. Han har lang utøvererfaring

på landslagsnivå.

Spørsmål? Ta kontakt med Hanne-Kristin Kvarme i Buskerud idrettskrets:

Epost – Hanne-Kristin.Kvarme@idrettsforbundet.no

Telefon – 97735618 / 32 01 61 00

Velkommen til kurs i regi av Buskerud idrettskrets