You are currently viewing Workshop tilskuddsordninger

Workshop tilskuddsordninger

Mandag 26. september og onsdag 28. september arrangeres det workshops i henholdsvis Drammen og på Flå for frivillige organisasjoner som på en eller annen måte tilrettelegger for friluftsliv og friluftslivsaktivitet.

Vi skal se nærmere på hvordan vi sammen kan stimulere til mer friluftsliv og økt synlighet og hvilke tilskuddsordninger som finnes for organisasjonene, med fokus på tiltak som retter seg mot andre enn egne medlemmer. Legger du igjen ditt navn, organisasjonens navn og din e-postadresse her, vil du få mer informasjon om påmelding senere. Lurer du på noe, så finner du kontaktinformasjon Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Buskerud her:

http://www.fnf-nett.no/6925.6923.Kontakt-oss.html

Velkommen!

Målgruppe: Frivillige organisasjoner/ lag/ foreninger som tilrettelegge for
friluftsliv og friluftslivsaktivitet

Mål: Hvordan kan vi sammen stimulere til mer friluftsliv og økt synlighet? Hvilke
tilskuddsordninger finnes for min organisasjon?

Fokus på:
 Områder
 Tilrettelegging
 Aktivitet

Alle interesserte kan melde sin interesse og få mer informasjon
direkte. Klikk deg inn på: http://goo.gl/forms/cQs0qRIWnzHeEWjD2