You are currently viewing NM-veka kan bli lagt til Ringerike

NM-veka kan bli lagt til Ringerike

  • Post category:Informasjon

NM-veka- et NM for de mindre idrettene som vanligvis ikke får nasjonal oppmerksomhet. Om to år kan arrangementet gå av stabelen på Ringerike.


Idrettsrådene i våre tre kommuner. Ringerike, Jevnaker og Hole, vil søke om å arrangere NM-uka i 2020.


Rogaland hadde et vellykket arrangement i sommer. Med seg på laget hadde de ringeriksmannen, Niels Røine og Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping. 24 NM-konkurranser ble gjennomført, åtte kongepokaler ble delt ut. De hadde 1.400 deltakere og 500 frivillige i sving. NRK1 sendte 40 timer direkte og kveldsstudiosendinger.


– Det at NRK har sett på det som sitt samfunnsoppdrag å bruke så mye sendetid på NM-uka, har vært viktig for arrangementet, sa Røine, som har vært hovedforbindelsen mellom Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping.


Vi vet at i 2020 vil ikke arrangementet gå over en uke, men fra fredag til søndag, fordi det krasjer med andre store nasjonale arrangementer. Det er viktig at ringeriksregionen hiver seg med, og søker på alle slike store arrangementer.


Ringeriksregionen har alle fasiliteter som skal til:

Vi ligger meget sentralt til. Det er enkelt for alle å komme seg hit.

Vi har Eggemoen til greiner som foregår i luften. Vi har Steinsfjorden, Tyrifjorden og Randsfjorden til det som foregår i og på vannet. Noen fasiliteter må kanskje bygges for anledningen, men det aller meste har vi allerede


DETTE ER NM-Veka:

NM-veka hadde premiere august 2018.
Nesten 1.400 deltakere konkurrerte om NM-tittelen i totalt 24 grener.
Hele 8 kongepokaler ble delt ut under arrangementene i Rogaland. Fire kommuner i Stavanger regionen tok i bruk idrettsanlegg og sentrale byrom og NRK TV sendte en rekke av konkurransene direkte.
NM-veka er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og NRK med Norsk Tipping som hovedsamarbeidspartner.
NM-vekas mål er å gi smale idrettene et flott og samlet arrangement, vise nye konkurranseformer og idretter, samt sørge for spenning og underholdning for publikum og NRKs TV-seere.

NM-veka var først en svensk idé fra Sveriges televisjon (SVT) og det svenske idrettsforbundet. Arrangementet har levd noen år i Sverige allerede.