You are currently viewing Invitasjon til informasjonsmøte om tilskudd og frivillighet

Invitasjon til informasjonsmøte om tilskudd og frivillighet

  • Post category:Informasjon

21.november i kommunestyresalen, Ringerike rådhus

Torsdag 21.november kl.18.00 inviteres lag, foreninger og frivillige organisasjoner til informasjonsmøte i kommunestyresalen på rådhuset Ringerike kommune ønsker å stimulere det frivillige engasjementet lokalt ved å informere om støtteordninger og nyttige verktøy.

Agenda for møtet

Kommunens tilskuddsordninger

Kulturleder Marja Lyngra Høgås forteller om kommunens tilskuddsordninger, frivillighet, kultur og idrett

Støtteordninger og tips om søknadsskriving

Kulturkonsulent Victoria Irene Koch informerer om hvordan man bruker Tilskuddsportalen.no

Sparebankstiftelsen DNBs støtteordninger

Seniorrådgiver Birthe Mørreaunet Selvaag forteller om Sparebankstiftelsen DNBs støtteordninger. 

ALLEMED – er et gratis handlingsverktøy for frivillige organisasjoner laget av Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Prosjektkoordinator Elvane Sokoli forteller om handlingsverktøyet ALLEMED 

Folkehelse og frivillighet

Celine Birkeland og Lina Marie Brathaug Frantzen forteller om koblingen mellom folkehelse og frivillighet

Kick Off – Ringerike kommunes frivillighetspolitikk

Vel møtt!

Telefon og Besøksadresse:

32117400

Osloveien 1, 3511 Hønefoss

E-post: Postadresse:

kultur@ringerike.kommune.no pb.123 Sentrum, 3502 Hønefoss