You are currently viewing <!-- wp:heading {"level":1} --> <h1>Daglige konflikter gjør at idrettslag </h1> <!-- /wp:heading --> <!-- wp:heading {"level":1} --> <h1>trenger gode råd</h1> <!-- /wp:heading -->

Daglige konflikter gjør at idrettslag

trenger gode råd

search icon magnifying glass

Av: Knut Harald Sommerfeldt, 12. nov 2020

Bekymringsmeldinger om digital mobbing, bildedeling, foreldre som krangler,

styremedlemmer som opplever mobbing, uenigheter om hallfordeling, mulige

brudd på arbeidsmiljøloven.

Idrettskretsen er ikke profesjonelle på håndtering av etikk og moral, eller saker hvor lovbrudd

ikke kan dokumenteres i tilstrekkelig grad.

Konfliktrådet er en statlig tjeneste, en gratis tjeneste til alle landets borgere. Det ikke alle er

klar over er at dette også er et lavterskeltilbud som gjelder for idrettslag.

Fratakelse av medlemskap

I 2015 kom muligheten for idrettslag å frata medlemmer medlemskapet i inntil et år i særlige

tilfeller. Denne hjemmelen har ikke blitt benyttet mange ganger av idrettslag, og kan ha hatt en

forebyggende effekt for eskalering av ulike konflikter. NIFs lov har også sanksjonsbestemmelser

som idrettslag kan benytte seg av for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god

oppførsel.

Konfliktrådet behandler daglig saker som har vært innom rettsapparatet. Det gjelder skadeverk

til smånasking, vold og trusler. 

Hva kan idrettslag gjøre?

Idrettslag må ha konfliktrådet på agendaen

I dag har konflikter i idrettslag store ringvirkninger på personlig nivå. Idrettskretsen opplever at

medlemmer føler seg ekskludert eller mobbet ut av idrettsmiljøer.

Dette kan ha sterk innvirkning på et lokalsamfunn fordi idretten ofte er sterkt knyttet til

identiteten til mange medlemmer. Derfor er det uhyre viktig å ha en plan når krisa er ute.

Konfliktrådet er med på en fremtidsløsning som er bra for partene og for de aktive

lokalsamfunnene. Dette er en mye rimeligere måte å løse konflikter på enn bruk av advokater,

restriksjoner og straff. Faktisk helt kostnadsfritt.

Fakta:

  • Konfliktrådet er en statlig tjeneste til alle.
  • 12 konfliktråd med 22 kontorer over hele landet (Viken: Oslo/Akershus, Buskerud og Østfold)
  • Konfliktrådet har både straffesaker og sivile saker. 550 meklere bidrar til løsning med fokus
  • på gjenopprettende prosesser ved bruk av menneskelig kompetanse.
  • Nettside: www.konfliktraadet.no

Du kan lese hele artikkelen på NIF sine sider

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/daglige-konflikter-gjor-at-idrettslag-trenger-gode-rad/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev%20fra%20Viken%20idrettskrets:%20Stopp%20rasismen&utm_content=Nyhetsbrev%20fra%20Viken%20idrettskrets:%20Stopp%20rasismen+107447