You are currently viewing Viken idrettskrets ønsker å sette fokus på barneidrett og inspirere klubbenes Barneidrettsansvarlige i rollen sin.

Viken idrettskrets ønsker å sette fokus på barneidrett og inspirere klubbenes Barneidrettsansvarlige i rollen sin.

Viken idrettskrets ønsker å sette fokus på barneidrett og inspirere klubbenes Barneidrettsansvarlige i rollen sin. 

Kurs dato: 6 sept

Sted : Digital teams

Påmelding
Min Idrett: Klikk her for påmelding
KursID: 5170997
Lenke til «kursrommet» sendes ut dagen før.

Fokus på følgende temaer med rom for spørsmål og prat underveis:

  • Barneidrettsansvarlig
  • Styrets rolle 
  • Barneidrettsansvarliges oppgaver
  • Idrettens barnerettigheter  
  • Bestemmelser om barneidrett 
  • Foreldrerollen

Pris
Gratis

Spørsmål ta kontakt med Hanne-Kristin B. Kvarme tlf. 97 73 56 18.