Viken

Regionalisering av Idrettskretsene

Idrettstinget har besluttet å følge fylkesgrensene for idrettskretsenes organisering. Østfold, Akershus og Buskerud idrettskretser slås sammen i 2020 til Viken idrettskrets.

Les mer her


Årsmøter:


OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.


FØR ÅRSMØTET

Styret bør være tidlig ute med å planlegge årsmøtet.


Innkalling

Innkalling til årsmøte i idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av idrettslagets styre med den fristen som fremgår av idrettslagets egen lov og som minst må være én måned. Innkallingen skal skje enten direkte til medlemmene pr post eller e-post, eller på annen forsvarlig måte, f.eks. kunngjøring i pressen eller på idrettslagets hjemmeside.

NIF har utarbeidet et forslag til innkalling:

Les mer her


Utstyrsentralen – BUA Ringerike

Hos BUA Ringerike kan du låne fritidsutstyr gratis. BUA Ringerike drives av Ringerike Frivilligsentral.

Det lånes ut:

  • Langrennski, skisko og staver
  • Slalomski, støvler og staver
  • Danseskøyter
  • Hockeyskøyter
  • Sykkel og hjelm
  • Snowracer

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barn-og-unge/utstyrssentralen/